Regler och villkor 2022 

Regler och villkor för deltagande och vid anmälan till tävling:


Hela startavgiften återbetalas om tävlingen ställs in. I övriga fall exempelvis sjukdom, skada med mera återbetalas ej startplats. 


Överlåtelse av startplats till annat ekipage accepteras ej.


Strikt hundägaransvar gäller enligt lag.


Du och din hund deltar på egen risk. Arrangören tar inget ansvar för skada på dig eller din hund.


Dina personuppgifter behandlas och lagras endast i tävlingssyfte och kommer inte säljas vidare till andra företag.


Människans utrustning: Midjebälte/Springbälte


Hundens utrustning: Sele och koppel eller expanderbar lina som är 2-3 meter i maxlängd.


Halsband oavsett vilken typ är ej tillåtet, anti-dragsele är ej tillåtet.


Ett ekipage består av en hund och en människa. Det är inte okej att byta hund eller förare under loppets gång.


Hörlurar är förbjudet under loppets gång.


Åldersgräns förare är 14 år – vid deltagande under 18 år skall ansvarig vuxen finnas på plats.


Ingen åldersgräns i Kidstrail, minimum ålder på deltagande människa är 2 år. Förälder/ansvarig får gärna springa med i loppet. Man kan förslagsvis vid väldigt ung deltagare ha två stycken koppel i hundens sele så att förälder/ansvarig kan hålla i för att det inte ska ske någon olycka. Om deltagare ej har midjebälte måste förälder/ansvarig närvara hela loppets gång. 


Samma hund som springer Kids-trail får springa i annan klass samma dag.


Vi kommer ha fotograf på plats för att filma och fotografera er. Dessa bilder och filmer kan komma att användas i marknadsföringssyfte. Önskar du ej deltaga på bild eller film måste det meddelas senast 14 dagar innan tävlingsdagen.


Finns det något du undra över? Tveka inte att sända oss ett meddelande.